Algemene voorwaarden Buitenlandse reis Stichting Midas

Artikel 1: Inleidend

 1. Deelname aan de buitenlandse reis is op eigen risico;
 2. Een deelnemer is verplicht zich aan te melden voor de buitenlandse reis door een ticket te kopen via https://midas.nl/buitenlandse-reis-barcelona/ en het doorgeven van benodigde informatie;
 3. De organisatie van de reis heeft het recht om ten allen tijden de nieuwe huishoudelijke regels aan te stellen of te veranderen. Deze regels zullen duidelijk gecommuniceerd worden naar alle deelnemers en begeleiders;
 4. Stichting Midas zal de praktische informatie en andere mogelijke vraagstukken aan deelnemers tijdig communiceren via de mail.

 

Artikel 2: Betaling en annulering

 1. De student dient na inschrijving de bijdrage ad. € 250,- te betalen aan Stichting Midas. Mocht een student twee weken na inschrijving niet betaald hebben wordt de inschrijving ongedaan gemaakt;
 2. Bij annulering 4 weken vóór 10 april 2018 kan de inschrijving nog worden geannuleerd. Dit zal alleen het geval zijn bij een geschieden en goed gegronde reden, is dit niet het geval dan is er geen recht tot terugbetaling van het bedrag. In geval van een geschieden en goed gegronde reden zal het bedrag uiterlijk 2 weken na annulering worden teruggestort.

 

Artikel 3: Vliegreis

 1. Het vliegtuig heeft een vaste vliegtijd en wacht niet op personen die te laat zijn, daarom vragen wij iedereen minimaal 2 uur van tevoren aanwezig te zijn op de luchthaven Rotterdam The Hague oftewel Zestienhoven;
 2. Ben je niet tijdig, minimaal 2 uur, aanwezig op de luchthaven en mis je de vlucht wordt de eigen bijdrage voor deze reis niet terugbetaald;
 3. Bij het arriveren op de luchthaven dien je de instructies van de begeleiding op te volgen zodat het inchecken zo soepel mogelijk verloopt;
 4. De luchtvaartmaatschappij tolereert geen dronkenschap in het vliegtuig. Consequenties naar aanleiding van dronkenschap op de luchthaven zijn geheel voor eigenrekening;
 5. Wij raden als Stichting Midas aan om voor vertrek een reisverzekering af te sluiten, zodat je gedekt bent tegen onvoorziene gebeurtenissen.

 

Artikel 4: Bagage

 1. Eenieder is vrij om te bepalen hoeveel bagage er wordt meegenomen. Er gelden wel een aantal maten en tarieven waaraan we ons moeten houden:
 2. Handbagage is gratis en mag maximaal bestaan uit de volgende afmetingen: 45 X 40 X 25 cm en maximaal 10KG wegen;
 3. Ruimbagage is niet gratis en heeft de volgende tarieven:

o tot 15KG a €13,- tot € 22,- per enkele reis;

o tot 20KG a €16,- tot €27,- per enkele reis;

o tot 25KG a €21,- tot €32,- per enkele reis;

o tot 30KG a €31,- tot €42,- per enkele reis;

o In het geval dat er meer bagage bijgekocht moet worden op de luchthaven kost dit € 15  per 5KG;

 1. De gewenste bagage dient vooraf kenbaar gemaakt te worden zodat dit tijdig doorgegeven kan worden aan de luchtvaartmaatschappij.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de deelnemer

 1. De deelnemer wordt geacht zich te gedragen naar de huisregels van het hostel en de door de organisatie opgestelde regels;
 2. Studenten dienen zichzelf en andere personen niet in gevaar te brengen. Wij achten dat de studenten zich verantwoordelijk gedragen;
 3. De studenten dienen gedurende de gehele reis en tijdens activiteiten niet voor overlast te zorgen in en om het hostel. Degenen die wel voor overlast zorgen, kunnen een sanctie opgelegd krijgen;
 4. Iedere student dient zich aan de huisregels van het hostel te houden. Ook hier is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.

 

 

Artikel 6: Verplichtingen van de organisatie

 1. De organisatie van de buitenlandse reis is verantwoordelijk voor de organisatie van de reis in samenwerking met het hostel, bestaande uit:
 2. Activiteiten: Er zullen verschillende activiteiten verzorgd worden in Barcelona;
 3. Overnachting: Bij de buitenlandse reis zijn vier overnachtingen inbegrepen;
 4. Maaltijden: Bij de buitenlandse reis zijn vier keer een ontbijt inbegrepen.

 

Artikel 7: Alcohol- en drugsgebruik  

 1. Mocht een deelnemer jonger dan 18 jaar in het bezit zijn van alcohol of alcohol kopen, dan is diegene verantwoordelijk voor alle sancties en boetes die uitgeschreven kunnen worden, ongeacht de hoogte van de boetes;
 2. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken c.q. te verhandelen tijdens de reis. Wordt dit opgemerkt, wordt de politie ingeschakeld en ligt het niet meer in onze handen;
 3. Het nuttigen van alcohol is op de vliegreis niet toegestaan. Gedurende de rest van de reis vragen wij jullie op een verantwoordelijke manier om te gaan met de consumptie van alcohol;
 4. Zowel op de kamers als bij de receptie en andere ruimtes in het hostel mag niet gerookt worden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Avans Hogeschool en Stichting Midas aanvaarden géén aansprakelijkheid inzake diefstal, vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke eigendommen van studenten en medewerkers. Eenieder is aansprakelijk voor zijn of haar eigen gedrag en draagt de eventuele daardoor geldende schade zelf.