Hogeschoollaan 1 4818 CR Bredainfo@midas.nl

Reglement deelnemer buitenlandse reis

Reglement voor deelnemers buitenlandse reis

Doel
Dit regelement is bedoeld om deelnemers en begeleiders van de buitenlandreis van tevoren op de hoogte te stellen van geldende regels tijdens de buitenlandse reis 2017.

Betaling
De student dient na inschrijving de bijdrage ad. € 200,- te betalen aan Stichting Midas. Mocht een student twee weken na inschrijving niet betaald hebben wordt de inschrijving ongedaan gemaakt.

Afmelding voor de reis kan geschieden tot vier weken voorafgaand aan de reis. De afmelding dient te geschieden met een gegronde reden, wanneer er niet sprake is van een gegronde reden is er geen recht tot terugbetaling van de bijdrage ad. € 200,-.

Vliegreis
Ten aanzien van een goed verloop van de vliegreis zijn een aantal regels van kracht:

– Het vliegtuig heeft een vaste vliegtijd en wacht niet op personen die te laat zijn, daarom vragen wij iedereen minimaal 2 uur van tevoren aanwezig te zijn op de luchthaven Eindhoven Airport.
– Ben je niet tijdig (minimaal 2 uur) aanwezig op de luchthaven en mis je de vlucht wordt de eigen bijdrage voor deze reis niet terugbetaald! Neem zelf dus verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat je op tijd bent!
– Bij het arriveren op de luchthaven dien je de instructies van de begeleiding op te volgen zodat het inchecken zo soepel mogelijk verloopt.
– De luchtvaartmaatschappij tolereert geen dronkenschap in het vliegtuig, wij vragen dan ook om het nuttigen van alcohol uit te stellen nadat we gearriveerd zijn in het hostel. Consequenties naar aanleiding van dronkenschap op de luchthaven zijn geheel voor eigenrekening.

Bagage
Eenieder is vrij om te bepalen hoeveel bagage er wordt meegenomen. Er gelden wel een aantal maten en tarieven waaraan we ons moeten houden:

– Handbagage is gratis en mag maximaal bestaan uit de volgende afmetingen: 55x40x25CM en maximaal 10KG wegen!!
– Ruimbagage is niet gratis en heeft de volgende tarieven:
o 15KG a € 20
o 20KG a € 28
o 25KG a € 36
o 30KG a € 54
o In het geval dat er meer bagage bijgekocht moet worden op de luchthaven kost dit € 15 per 5KG!
– De gewenste bagage dient vooraf kenbaar gemaakt te worden zodat dit tijdig doorgegeven kan worden aan de luchtvaartmaatschappij.

Aansprakelijkheid
Avans Hogeschool en Stichting Midas aanvaarden géén aansprakelijkheid inzake diefstal, vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke eigendommen van studenten en medewerkers. Eenieder is aansprakelijk voor zijn of haar eigen gedrag en draagt de eventuele daardoor geldende schade zelf.

Alcohol
Het nuttigen van alcohol is op de vliegreis niet toegestaan. Gedurende de rest van de reis vragen wij jullie op een verantwoordelijke manier om te gaan met de consumptie van alcohol. Zie ook het punt aansprakelijkheid.

Geluidsoverlast
De studenten dienen gedurende de gehele reis en tijdens activiteiten niet voor overlast te zorgen in en om het hostel. Degenen die wel voor overlast zorgen, kunnen een sanctie opgelegd krijgen.

Huisregels hostel
Iedere student dient zich aan de huisregels van het hostel te houden. Ook hier is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag.

Reisverzekering
Wij raden als Stichting Midas aan om voor vertrek een reisverzekering af te sluiten, zodat je gedekt bent tegen onvoorziene gebeurtenissen.

Roken en drugs
Zowel op de kamers als bij de receptie en andere ruimtes in het hostel mag niet gerookt worden. Het is niet toegestaan drugs te gebruiken c.q. te verhandelen tijdens de reis. Wordt dit opgemerkt, wordt de politie ingeschakeld en ligt het niet meer in onze handen.

Veiligheid
Studenten dienen zichzelf en andere personen niet in gevaar te brengen. Wij achten dat de studenten zich verantwoordelijk gedragen.

Praktische informatie
Stichting Midas zal de praktische informatie en andere mogelijke vraagstukken aan deelnemers tijdig communiceren via de mail.